Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldsysteem

Hieronder geven we een antwoord op veel voorkomende vragen.

Heb je toch nog een andere vraag?
Onze helpdesk medewerkers helpen je graag verder.

Telefoon: 0800 62 185 (gratis nummer)
E-mail: helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be

Heb je hulp nodig om aan te melden?
Dan kan je naast de helpdesk ook een school buitengewoon basisonderwijs of je CLB contacteren.

1. Waarom aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 2 mei 2024 inschrijven in een Antwerpse kleuterschool of lagere school van het buitengewoon onderwijs. Op dat moment zullen in de verschillende types van de verschillende scholen al geen vrije plaatsen meer zijn. Je kind aanmelden is dus sterk aan te raden.

Kinderen geboren in 2022 kunnen dit jaar voor het eerst aangemeld worden.
Dit is óók zo voor kinderen die geboren zijn tussen 3 december en 31 december 2022. Zij gaan wel pas op 1 september 2025 effectief naar school.

Kinderen die recht hebben op voorrang moeten niet aanmelden. Deze kinderen worden rechtstreeks ingeschreven op de school zelf. (zie vraag 7)

2. Moet ik mijn kind aanmelden voor het buitengewoon onderwijs als het een verslag IAC heeft? (voormalig verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs)?

Nee, je kan er ook voor kiezen om je kind in te schrijven in een kleuter- of lagere school van het gewoon basisonderwijs. Je kiest dan voor inclusief onderwijs. Een school schrijft je kind dan in onder ontbindende voorwaarden en kijkt of de redelijke aanpassingen haalbaar zijn. De digitale infosessie over inclusief onderwijs gaat door op maandag 5 februari 2024 om 19.30 uur.

Tip: je kan je kind ondertussen ook aanmelden voor het buitengewoon onderwijs. Je kan de keuze tussen het gewoon onderwijs (inclusief) en het buitengewoon onderwijs zo nog even uitstellen.

3. Wanneer meld ik mijn kind aan?

Je kan je kind aanmelden tussen maandag 4 maart (vanaf 9.30 uur) en vrijdag 29 maart 2024 (tot 17 uur).

Tijdens deze periode kunnen alle kinderen worden aangemeld met:

 • een verslag IAC (voormalig verslag toegang tot buitengewoon onderwijs)
   
 • of een voorlopig document uitgereikt door het CLB

Let op: tijdens de voorrangsperiode wordt er niet aangemeld. Kinderen die recht hebben op voorrang, worden rechtstreeks ingeschreven in de school. Als je kind recht heeft op voorrang en de school biedt het type aan dat op het verslag IAC vermeld staat, dan kan je je kind inschrijven op deze school tussen maandag 5 februari en vrijdag 23 februari 2024.

4. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Je moet je kind wel aanmelden binnen de aangegeven aanmeldperiode. Tijdens deze aanmeldingsperiode kan je ook altijd je gegevens aanpassen. Je kan je kind dus zonder tijdsdruk aanmelden.

5. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan je kind aanmelden voor alle kleuterscholen en lagere scholen van het buitengewoon onderwijs van alle onderwijsnetten in de stad Antwerpen en daarnaast ook voor 3 scholen uit de rand, namelijk Triolo, Dennenhof en Leerexpert Kokoen (Dullingen).

Let op: de school moet het type aanbieden dat vermeld staat op het verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs. Je kan je kind niet voor een ander type aanmelden.

Je vindt een overzicht van alle scholen en de types die zij aanbieden via de scholenzoeker of in de scholenlijst van de gedrukte brochure. Je meldt je kind het best aan voor meerdere scholen die het type aanbieden waarvoor je kind een verslag heeft. Dit betekent niet dat je minder kans maakt op een plaats in je favoriete school. Als je meer dan één school doorgeeft, vergroot je de kans dat je je kind kan inschrijven in een school van je keuze. Zet in je scholenlijst, indien mogelijk, ook scholen met vrije plaatsen voor het type waarvoor je je kind aanmeldt.

Het aantal vrije plaatsen per type voor het schooljaar 2024-2025 vind je terug bij info over scholen.

 • Voor de voorrangsperiode (rechtstreeks inschrijven in de school voor kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel) is dat op 2 februari 2024 vanaf 12 uur. 
   
 • Voor de aanmeldperiode (alle andere kinderen) is dat op 1 maart 2024 vanaf 12 uur.
   
6. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Na de voorrangsperiode (rechtstreeks op de school inschrijven) en de aanmeldingsperiode wordt voor elk type van elke kleuterschool en lagere school van het buitengewoon onderwijs een rangorde bepaald voor alle kinderen.

Er zijn drie groepen kinderen:

 • Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven op de kleuter- of lagere school (zie vraag 7)

  Voor deze groep geldt absolute voorrang als ze tijdens de voorrangsperiode op de school worden ingeschreven. Na deze periode vervalt het recht op voorrang.
   
 • Kinderen van personeelsleden van een kleuterschool of lagere school van het buitengewoon onderwijs 

  Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school waar een van beide ouders werkt, als ze tijdens de voorrangsperiode worden ingeschreven. Na deze periode vervalt het recht op voorrang.
   
 • Alle andere kinderen

Alle aangemelde kinderen worden per type gerangschikt volgens 2 criteria: ‘toeval’ (een willekeurig nummer per type voor de school) en ‘afstand’ tot de school. De scholen bepalen zelf het percentage dat ze aan elk criterium toewijzen (wanneer er slechts 1 school het type aanbiedt, moet de school voor minstens 10% afstand kiezen). De plaatsen van het criterium waar de school het laagste % aan toekende, worden eerst verdeeld. Elk kind krijgt maar 1 school toegewezen, de school van hoogst mogelijke voorkeur. Onderliggende schoolkeuzes vervallen, het kind staat hier ook niet meer op de wachtlijst. Het is dus belangrijk om de scholen in de juiste volgorde te plaatsen op de keuzelijst.

De wachtlijst wordt opgesteld op basis van afstand. Met het criterium ‘toeval’ wordt geen rekening meer gehouden.

Bij info over scholen vind je de percentages per criterium bij het overzicht van de vrije plaatsen per type.

 • Toeval

  Elk aangemeld kind krijgt een willekeurig nummer dat uitgereikt wordt door een gerechtsdeurwaarder. De kinderen worden per type geordend volgens dit nummer van laag naar hoog. Dit gebeurt enkel als er vrije plaatsen zijn en als de school kiest voor het criterium ‘toeval’.
   
 • Afstand

  Van de vrije plaatsen die op afstand worden verdeeld, wordt 1/4de verdeeld op basis van de kortste afstand tot het officiële adres van het kind of de werkplaats van de ouder(s). De overige 3/4de wordt toegekend op basis van de afstand van de school tot het officiële adres van het kind. De afstand wordt berekend in vogelvlucht. We baseren ons hiervoor op het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.
7. Heeft mijn kind recht op voorrang?

Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven op de school (dezelfde leefentiteit) en kinderen waarvan één van de ouders op de school werkt, hebben recht op voorrang.

Als je kind recht heeft op voorrang, dan kan je je kind rechtstreeks inschrijven op de school zelf tussen maandag 5 februari en vrijdag 23 februari 2024. Contacteer hiervoor de school.

Kinderen van dezelfde leefentiteit moeten niet dezelfde ouders hebben.
De volgende mogelijkheden zijn toegelaten:

 • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres
   
 • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres
   
 • kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en stiefzussen)
8. Waarom kies ik beter meerdere scholen?

Als je meerdere scholen kiest, maak je het meeste kans op een plaats in een van je voorkeursscholen. Door meerdere scholen op te geven, verkleint je kans op een plek in de 1ste school van je voorkeur niet.

Zet de scholen zeker in de volgorde van je voorkeur. Ook al zijn er nog maar weinig of zelfs geen beschikbare plaatsen in je favoriete school, zet die school altijd op nummer 1. Zorg er wel voor dat er, indien mogelijk in je keuzelijst ook scholen met vrije plaatsen staan.

Voor elke school die je opgeeft, wordt er gekeken of deze school nog een vrije plaats heeft in het type waarvoor je je kind aanmeldde. Krijgt je kind een plaats toegewezen in de school van je eerste keuze, dan vervallen alle onderliggende keuzes.

Als je een school van lagere keuze krijgt toegekend, dan komt je kind altijd op de wachtlijst voor de scholen van je hogere keuze. Lees meer over wachtlijsten bij vraag 15. Je ontvangt daarvoor ook steeds een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving (MNGI) als bewijs van je plaats op de wachtlijst (meer info zie vraag 16).

In Antwerpen loopt er momenteel een project rond leerlingenvervoer. Er worden oplossingen gezocht om de reistijden van leerlingen korter te maken en er worden alternatieven bedacht zoals opstapplaatsen of opvangmogelijkheden op school.

9. Welk adres geef ik op?

Je kan de volgende adressen doorgeven:

 • een officieel adres

Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Als je nog gaat verhuizen, lees dan verder bij vraag 10 of neem contact met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

 • een werkadres

Dit is het adres waar de moeder en/of vader werkt. Je kan maximaal twee werkadressen vermelden. We raden je aan een werkadres in te vullen. Het kan de kans op een plaats in een school alleen maar vergroten.

De adressen die je opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die je kiest. De werkadressen worden, in combinatie met het officieel adres, enkel gebruikt voor het criterium “kortste afstand” (meer info zie vraag 6). De afstanden worden berekend in vogelvlucht op basis van het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

10. Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Als je een verhuis gepland hebt of als je gaat verhuizen tussen de aanmeldperiode en het instappen van je kind in de nieuwe school, mag je het nieuwe domicilieadres van je kind invullen bij de aanmelding. Als je je kind gaat inschrijven in de school, moet je kunnen aantonen dat je kind effectief op het nieuwe domicilieadres zal wonen op het ogenblik dat het kind instapt in de school. Dit kan op basis van koopakte, huurovereenkomst,… Voor vragen hierover bel je naar de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

11. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Je vindt dit op de ISI+kaart, op de achterkant van de Kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit.

Heeft je kind geen rijksregisternummer? Ga dan naar een school voor buitengewoon basisonderwijs of naar je CLB voor hulp bij de aanmelding of neem contact op met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

12. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldsysteem?

Je kan je gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode. Bij de eerste aanmelding kies je een gebruikersnaam en paswoord. Bewaar ze goed, want je hebt ze nodig als je je gegevens wilt nakijken of veranderen en ook om de resultaten te bekijken bij je berichten.

Je kan aanmelden tussen 4 maart (vanaf 9.30 uur) en 29 maart 2024 (tot 17 uur). 

13. Hulp nodig om je kind aan te melden?

Hiervoor kan je terecht in de scholen voor buitengewoon onderwijs en het CLB.

14. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode voor je kind is afgelopen, ontvang je een bericht waarin staat welke school plaats heeft voor je kind. 

Hoe schrijf je je kind in? Contacteer de school. De school informeert je over hoe je kan inschrijven.

Let op: als je je kind niet inschrijft ten laatste op 27 mei 2024 in de school die werd toegewezen, komt jouw plaats vrij voor iemand anders.
 
15. Hoe werken de wachtlijsten?

Als één of meer van de scholen die je hoger gerangschikt had, geen plaats meer heeft, komt je kind automatisch op de wachtlijst van dat type van die scholen te staan. Als er later toch een plaats vrijkomt, kan je je kind nog in die school inschrijven. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven. De school neemt daarvoor automatisch contact met je op.

Voor kinderen van het lager onderwijs geldt de wachtlijst tot en met 7 oktober 2024.
Voor kleuters geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2025.

De wachtlijst wordt opgesteld op basis van woonafstand. Met het criterium ‘toeval’ wordt geen rekening meer gehouden.

Let op: als je gaat inschrijven in een school waar achteraf plaats is voor je kind, wordt je kind geschrapt van de wachtlijsten van alle scholen die lager op je lijst gerangschikt stonden.

16. Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor de scholen waarvoor je je kind hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben in het type waarvoor werd aangemeld. Het kan dus zijn dat je meerdere mededelingen van niet-gerealiseerde inschrijving krijgt. Iedere mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst voor dat type te staan.

Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school.

Ook wanneer er in een school geen plaats is voor je kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode, moet de school je een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bezorgen.

17. Wat als er geen plaats is voor mijn kind?

Contacteer de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

Vanaf 30 april 2024 om 12 uur vind je een overzicht van scholen met vrije plaatsen voor een beperkt aantal types bij 'info over scholen'.
Vanaf 2 mei 2024 om 9 uur kan je je kind inschrijven in een van die scholen tijdens de vrije inschrijvingsperiode.

Je kan je kind ook op wachtlijsten plaatsen bij scholen waar geen vrije plaatsen meer zijn en waarvoor je nog niet hebt aangemeld.

Let op: tijdens de vrije inschrijvingsperiode gaat een vrije plek naar de eerste leerling die ervoor inschrijft. Zijn er weinig vrije plaatsen in de school die je wil? Dan moet je snel zijn.

Staat je kind al op de wachtlijst van één of meer scholen? Dan blijft het op die wachtlijst(en) staan. Meer info: zie vraag 15.

18. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Als de voorrangsperiode voorbij is (rechtstreeks inschrijven in de school van 5 februari tot 23 februari 2024), kan je je kind nog altijd aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode van maandag 4 maart vanaf 9.30 uur tot en met vrijdag 29 maart 2024 tot 17 uur.

Let op: je kind heeft dan geen voorrang meer op de andere kinderen die worden aangemeld.
Als je je kind op 29 maart 2024 om 17 uur niet hebt aangemeld, heeft je kind geen plaats in de rangschikking.
Je ontvangt het resultaat van je aanmelding op vrijdag 26 april 2023.
 • Heb je een toekenning?

Dan kan je je kind inschrijven in de toegewezen school tussen 2 mei en 27 mei 2024. Contacteer de school. De school informeert je over hoe je kan inschrijven.

 • Heb je geen toekenning?

Dan kan je je kind inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn vanaf 2 mei 2024 om 9 uur. De vrije plaatsen kan je vanaf 30 april 2024 raadplegen op Info over scholen. Je kan je kind ook op wachtlijsten plaatsen bij scholen waar geen vrije plaatsen meer zijn en waarvoor je nog niet hebt aangemeld.

19. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?

Je kan je kind inschrijven van 2 mei tot en met 27 mei 2024 als je kind een plaats toegewezen kreeg via Meld je aan.

Kreeg je nog geen plaats toegewezen?

Dan kan je je kan je kind inschrijven in een school met nog vrije plaatsen vanaf 2 mei 2024 om 9 uur.
Vanaf 30 april 2024 om 12 uur vind je bij 'info over scholen' het overzicht van scholen met vrije plaatsen voor een beperkt aantal types.
Je kan je kind ook op wachtlijsten plaatsen bij scholen waar geen vrije plaatsen meer zijn en waarvoor je nog niet hebt aangemeld.

Let op: je zal minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. Op veel scholen en in de meeste types zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn.
 
20. Wanneer kan ik een account aanmaken?

Je kan alleen een account aanmaken tijdens de aanmeldperiode.

21. Wat heb ik nodig om mijn kind in een school te schrijven?

Voor de inschrijving zelf volstaat een elektronisch identiteitskaart (eID), een ISI+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

Je moet ook in het bezit zijn van een verslag IAC (voormalig verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs) of een voorlopig document opgesteld door het CLB.

Geef je een volmacht?
Dan moeten hier volgende zaken op vermeld staan: je volledige naam, de volledige naam van degene die de volmacht krijgt, naam van het kind, kopie van je identiteitskaart, handtekening en datum waarop deze opgemaakt is.
 
22. Wil je info hebben over het aanmeldsysteem?

Het centraal aanmeldsysteem is een initiatief van het lokaal overlegplatform (LOP) basisonderwijs Antwerpen.
Met het online centraal aanmeldsysteem krijgt elke ouder gelijke kansen om zijn kind in te schrijven in de school van zijn keuze.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een Antwerpse kleuterschool of lagere school van het buitengewoon onderwijs kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldsysteem. Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid. Het aanmeldsysteem geeft ten slotte ook een volledig overzicht van de kleuterscholen en lagere scholen van het buitengewoon onderwijs in Antwerpen, daarnaast kan er ook aangemeld worden voor 3 scholen buiten Antwerpen, namelijk Triolo, Dennenhof en Leerexpert Kokoen (Dullingen).

De wettelijke basis voor het centraal aanmeldsysteem wordt gevormd door een wijziging aan het Gelijke Onderwijskansendecreet uit 2008. Daardoor wordt het mogelijk om voor de eigenlijke inschrijvingsperiode een "aanmeldingsperiode" te organiseren waarin ouders hun “wens tot inschrijving van hun kind in een school" kenbaar kunnen maken. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode moeten ouders hun kind nog persoonlijk in de school gaan inschrijven.
 
23. Wat moet ik doen als er iets is misgelopen met de aanmelding van mijn kind?

Dan kan je terecht bij de ‘disfunctiecommissie’. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van het LOP Basisonderwijs en van niet-onderwijspartners. De commissie onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op je vraag.

Je vindt het klachtenformulier op deze website hier en bij 'hulp nodig'. Het formulier moet binnen de 20 minuten ingevuld zijn, anders verlies je de ingevulde gegevens.

Je kan ook een klacht indienen bij de commissie inzake leerlingenrechten. Hiervoor heb je 30 dagen de tijd na het ontvangen van je bericht van toekenning en/of weigering.

Je kan altijd de helpdesk contacteren op het gratis nummer  0800 62 185 als je geen computer met internet hebt.

24. Heeft mijn kind recht op leerlingenvervoer?

Elke leerling in het buitengewoon onderwijs heeft recht op ondersteuning bij het vervoer naar school en terug naar huis/verblijfplaats.

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk, gaande van een schoolbus van centrale op- en afstapplaatsen tot individuele begeleiding op de fiets.
Bespreek samen met de school van jouw keuze welke ondersteuning het best aansluit bij mogelijkheden van je kind.

Meer informatie vind je op www.buitengewoonleerlingenvervoer.be.